Stjørdal kommune velger den løsningen som har lavest pris.

Namsos kommune med ordfører Holstad i spissen har i de siste året visst at de ikke har fokus på å velge den beste økonomiske løsningen for sine innbyggere.

I anbudssak Tavlåa valgte man den dyreste løsningen, som kostet kommunen ca .140.000 rkroner- ekstra, til tross for at man hadde lavere tilbud fra et fullt kvalifisert firma.

I anbudssak Nexans har man innstilt på å bruke ca 200.000,- ekstra, til tross for man har et lavere tilbud fra et fullt kvalifisert firma.

I anbudssak Festplassen valgte man først å ikke legge ut prosjektet på offentlig anbud, men dette ble stoppet, og hele prosjektet måtte sendes ut på offentlig anbud, og saken ville nok kostet kommunen store beløp.

Disse sakene viser den vesentlig forskjellen på Stjørdal og Namsos kommune, og hvordan de tenker i forhold til kommuneøkonomi. Stjørdal kommune har ikke eiendomsskatt, mens alle i Namsos må betale inn eiendomsskatt hvert år.