Utflytting av arbeidsplasser og reell maktspredning er noe vi er stolte av, og skal fortsette å jobbe for i kommende stortingsperiode.

I sommer har det oppstått en uro knyttet til lokalisering av alarmsentralen i Namsos. Mye på grunn av at senterpartiordførerens etater på Stjørdal har satt i gang en flytteprosess av ressurser fra Namsos og Namdalen til mer sentrale strøk i Trondheim. Når nødemeldesentralen nå er i spill igjen er det verdt å hente fram tankegodset fra regjeringene Bondevik II, som aktivt jobbet for at nødmeldesentralene skulle være felles for brann, politi og helse med et felles nødnummer.

Like før Bondevik IIs avgang ble det høsten 2005 vedtatt å innføre et prøveprosjekt i Namsos med felles nødmeldesentral. Prøveprosjektet i Namsos ble dessverre aldri fulgt opp av den påtroppende Sp, Ap og SV-regjeringen. Nå mener vi i Venstre det er på tide å hente fram planene igjen.

Slike fellessentral kan gi økt trygghet for befolkningen og kan gjerne lokaliseres utenfor større bysentrum. En plassering av en slik sentral i Namsos vil i tillegg bidra til å sikre og styrke statlige arbeidsplasser i Namdalen.