NAMSOS: Det opplyser Namsos kommune lørdag kveld.

På disse skolene er elever blitt bekreftet smittet:

  • To elever ved Vestbyen barneskole
  • To elever ved Høknes barneskole
  • En elev ved Olav Duun videregående skole

Flere av de smittede har også vært på øvinger på Kulturskolen i smitteførende periode.

Foresatte informert

Foresatte til berørte medelever (nærkontakter) er informert. Foresatte er blitt anbefalt testing av barna enten i form av hurtigtest hjemme eller på teststasjonen.

Det er planlagt normal skolehverdag på de berørte skolene på mandag.

Smittetilfellet ved Olav Duun videregående skole berører to klasser. Storparten av elevene ved Olav Duun vgs er fullvaksinerte. Dette betyr at disse ikke trenger å teste seg med mindre de får symptomer.

Kort veg til større utbrudd

Alle som har vært eksponerte for smitte skal være obs på egne symptomer i ti dager etter smitteeksponeringen og ha lav terskel for å teste seg.

– Slik situasjonen er nå så er det kort veg til at vi får et større utbrudd blant barn og unge. Foresatte må derfor være ekstra oppmerksomme på symptomer hos barna. Dette fordi barn ofte får lite eller kun milde symptomer. I smittesituasjonen vi har nå så er det ekstra viktig at alle er lojale mot de generelle smittevernreglene. Hold deg hjemme når du er syk, test deg når du har symptomer, og husk god hånd- og hostehygiene, sier kommuneoverlege Anita Carlson.