NAMSOS: Totalt har nå 10 elever i Namsos kommune blitt bekreftet smittet med korona den siste uka. Lørdag ble det rapportert om smitte på Vestbyen barneskole, Høknes barneskole og Olav Duun videregående skole.

Kulturskolen er i tillegg berørt da flere av de smittede elevene deltar på drama der.

Disse skolene har fått påvist smitte sist døgn:

  • Namsos ungdomsskole. En klasse er berørt og i tillegg enkelte elever på valgfag og språkfag.
  • Sørenget skole. Alle elever berørt grunnet undervisning på tvers av klasser og trinn.

Ble anbefalt å teste barna hjemme

Kommuneoverlege Anita Carlson varslet lørdag at et større utbrudd blant barn og unge kan komme.

– Det kan virke voldsomt når så mange skoler er berørt, men så langt ser vi at utbruddet i all hovedsak er sentrert rundt elever på dramaundervisninga ved kulturskolen, sier kommuneoverlege Anita Carlson.

Kommuneoverlegen forteller at det nå jobbes med målrettede tiltak som testing og økt fokus på smittevern.

Foresatte til elevene i de berørte klassene ble derfor anbefalt å teste barna hjemme før de kom på skolen i dag. I tillegg testes elevene som deltar i en pågående dramaforestilling i regi av Kulturskolen.

Ny smittehverdag

– Vi må regne med smitte blant barn og unge framover, at dette blir en del av den nye hverdagen. Vi kommer til å bruke målrettede tiltak som testing for å kartlegge smitten som oppstår. Slik vil vi forsøke å sikre en tilnærmet normal hverdag for de unge, sier kommuneoverlege Anita Carlson.

Kommuneoverlegen understreker at fritidsaktiviteter, som for eksempel drama, nettopp er en viktig del av en normal hverdag for mange av barna.

Kommuneoverlegen skryter videre av hvordan de berørte har håndtert utbruddet.

– Elever, foresatte og ansatte har vist forståelse for tiltakene som er gjort, og fulgt opp disse. Dette hjelper oss å oppdage smitte tidlig, og skape ro og trygghet, sier kommuneoverlege Anita Carlson.

15 smittede den siste uka

Namsos kommune har fått til sammen 15 nye smittetilfeller siden siste ukerapportering tirsdag 2. november. I tillegg til utbruddet blant barn og unge er det fire registrert smittede med andre smittekilder.

Disse smittede har ikke tilknytning til hverken det pågående utbruddet eller til hverandre.