Regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett både gir og tar – og varsler innstramminger i offentlig pengebruk. Mest gledelig er at regjeringa nå sikrer at det blir utbygd en helt nødvendig landingsplass for de nye redningshelikoptrene ved Sykehuset Namsos. Dette var en lovnad som nå statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol vanskelig kunne vri seg unna, etter at de begge var i Namsos rett før valget. De rakk ikke få det med i det ordinære budsjettet, men det er prisverdig at de åpenbart har fulgt opp denne lovnaden, og nå garanterer Kjerkol at pengene faktisk kommer, selv før behandlinga i Stortinget. Det er en viktig avklaring for hele Namdalen og Trøndelag

I det reviderte nasjonalbudsjettet innfrir regjeringa tilsynelatende et annet etterlengtet valgløfte ved å gi gratis ferge til de som er avhengig av små fergesamband, uten andre alternativ. Det utløser jubel på Leka, som omfattes av ordninga – men undring på Jøa – der de fortsatt må løse billett på ferga.

Det er selvfølgelig gledelig at regjeringa nå tar et slik grep og prioriterer de mest utsatte sambandene. Men samtidig er det pussig at det ikke er bedre utredet og forklart hvorfor fergesamband som til Jøa og Gjerdinga ikke er inkludert, når de også åpenbart faller inn under kravet om mindre enn 100.000 passasjerer i året.

Fylkespolitiker, og tidligere ordfører i gamle Nærøy kommune, Steinar Aspli, forklarer det med at det er begrenset med penger i ordninga – men at de skal jobbe videre for at også fergeforbindelser som Jøa, skal inkluderes. Det er vel og bra, men kostnaden ved å innføre det slik det ble lovet burde det være mulig å få bordet før det reviderte budsjettet legges fram for Stortinget. Å innføre en ordning som ikke er finansiert er fergefusk med valgløfter.