(NT24)

LIERNE: Inntektene falt bratt for Liverten i 2020: Mens serveringsbedriften dro inn 11,3 millioner i inntekter i 2019, endte daglig leder og hovedeier Roy Inge Bergli opp med 6,6 millioner kroner i omsetning året etter. Langs bunnlinja ble 2019-resultatet på døye halvmillionen snudd til et lite underskudd på drøye 66.000 kroner.

Se nøkkeltall nederst i artikkelen.

– Nedgangen er 100 prosent på grunn av koronapandemien. Mye av overskuddet i bedriften kommer fra de store arrangementene, som Pe-Torsa, Limartnan, Flyktningerennet, Førjulsmartnan og andre festivaler og arrangementer rundt om i Trøndelag, innleder Bergli.

Han anslår at avlysninga av Pe-Torsa i august 2020 alene sto for et inntektsbortfall på ca. 650.000 kroner.

For samme måned anslår Bergli det samlede tapet til rundt 1,6 millioner kroner. Da ble 18.000 statlige kompensasjonskroner en mager trøst for lokalmatformidleren fra Lierne.

– For oss har det vært lite å hente gjennom kompensasjonsordninga fra staten. Vi faller på en måte mellom to stoler i og med ar vi holder på med så mye forskjellig og har store sesongsvingninger, mener Bergli.

Gatematsatsing på pause

Bråstopp ble det også for foodtrucken som reiser rundt i fylket for å servere festivalgjengere kortreiste delikatesser.

– Foodtrucken ble en kjempesuksess i 2019 og et veldig viktig bidrag til lønnsomheten i Liverten. Vi hadde gleda oss enormt til å få bilen på vegen gjennom en hel sesong, men slik ble det ikke etter at alle arrangementene ble avlyst på rekke og rad. Selskapet gikk nok glipp av mange millioner bare der, sier Bergli.

I løpet av 2020 sesongen var foodtrucken bare to turer over kommunegrensa i forbindelse med mindre mat-arrangementer.

– Ellers var vi vel på plass på tre bingoer i Lierne, det var det hele, oppsummerer Bergli.

Servicestasjonen berget drifta

På toppen av det hele sørget hyttenekt, etterfulgt av stengte grenser, for langt færre besøkende til Livertens serveringstilbud i fjellkommunen.

For å redusere kostnadene ble samtlige ansatte permittert 50 prosent fram til sommeren.

– Siden har vi greid å holde folket i arbeid. Vi tok ikke inn sommervikarer, og har også hatt naturlig avgang i enkelte stillinger som vi har valgt å holde ubesatt gjennom sommeren og fram til nå.

– Hadde vi ikke hatt servicestasjonen, er jeg stygt redd for at vi hadde vært ferdig, medgir Bergli.

Drifta var imidlertid ikke nok til å forhindre et lite minusresultat. Når underskuddet etter 2020 likevel ikke ble større, skyldes det ifølge Bergli økonomisk drahjelp fra gode hjelpere.

– Både Lierne Utvikling og Innovasjon Norge har trua på oss, og har bistått med både gode råd og økonomisk støtte til utvikling av bedriften. Vi har brukt tida under koronapandemien på å ruste oss for framtida og det som forhåpentligvis blir en mer normal situasjon for oss som driver i mat- og reiselivsbransjen.

Fyrtårn for reiselivet

Høsten 2020 flyttet Liverten mesteparten av den lokale serveringsvirksomheten inn i utvidede lokaler i servicestasjonen som selskapet driver ved fylkesvegen i Nordli. Her har Bergli & co. utvidet serveringsarealet og bygd helt nye kjøkkenfasiliteter. I løpet av neste måned innvies det nye kjøle- og fryselageret som skal ta vare på de lokale delikatessene som serveres til fastboende og tilreisende spisegjester. Menyen og åpningstidene skal også utvides.

Målet er å komme i posisjon når folk nok en gang kan reise fritt på jakt etter opplevelser.

– Akkurat nå jobbes det med å tilby en felles bookingløsning for overnattings- og aktivitetstilbydere i Lierne, både for næringsaktører og private utleiere. Dette skal gjøre Lierne mer attraktiv og mer synlig i det store markedet, forteller Bergli.

– Turistinformasjonen vår skal bli selve fyrtårnet for reiselivet i Lierne, fortsetter han.

Avhengig av lettelser

– Hvordan tror du 2021 vil utvikle seg?

– Det er fortsatt stor usikkerhet rundt sommeren. Vi er avhengige av de store arrangementene, både lokalt og i landsdelen for øvrig. Jeg er stygt redd for at mange arrangører vil avlyse.

Pe-Torsa har allerede bekreftet frykten. Denne uka ble det klart at også årets Pe-Torsa-helg blir avlyst.

Få uker før det som tradisjonelt er høysesongen starter, er Bergli forberedt på visse smitterestriksjoner.

– Vi har noen satsingsområder som tar høyde for at samfunnet fortsatt vil påvirkes av koronapandemien. Vi må satse på å oppsøke folk der de er, og planlegger blant annet en lokal turne med foodtrucken. Vi satser også på å tilby bedriftslunsjer og catering til det som er av mindre arrangementer, forteller Bergli.

Han mener at krisen har gitt Liverten flere bein å stå på.

– Alt i alt tror jeg at vi kommer styrket ut av krisen. Jeg må virkelig gi honnør til Lierne kommune, Lierne Utvikling, Innovasjon Norge og alle andre som har hatt trua på oss gjennom det siste året. Jeg må også berømme ei fantastisk flott ansattgruppe og styret, som har stilt opp for at bedriften skal komme best mulig ut av krisen, avslutter Bergli.