Det er oppsiktsvekkende at det i hele tatt blir foreslått å bygge en hall i basketballstørrelse, eller en ny gymsal som vi vil kalle det. Over flere år har det i Namsos kommune vært hallmangel. Selv etter at Namsoshallen ble utvidet opplever flere lag og foreninger i kommunen det som svært utfordrende å få halltid. Senest i en artikkel 03.11 i Namdalsavisa forteller turnforeningen at de pga. hallsituasjonen opererer med 400 (!) barn på venteliste.

Ved å gå for en basketbane vil vi begrense mulighetene våre. Vi har ingen tradisjon for basket i Namsos og Bangsund, dette kan selvfølgelig endre seg. Men å bygge en banestørrelse ut fra en idrett som ikke er særlig utbredt i området høres for dumt ut. Vi har en sterk tradisjon for fotball og håndball i Namsos kommune, og vi trenger flere haller for at flere voksne, barn og unge skal få den treningstiden de trenger. Vi ser at halltid er populært når fotballsesongen er over, og det håper vi det skal være fremover også.

Hører argumenter med at barnefotballen og håndballen har god nok plass i en baskethall, og at ungdommene kan fraktes inn til byen. For Bangsund IL så vil en hall være veldig vesentlig for framtiden. Slik situasjonen er i dag så kan ikke idrettslaget bedrive så mange aktiviteter i gymsalen, ikke minst for barn over 12 år. Vi ser utfordringer med dette også i en hall med foreslått størrelse. Viljen blant barn og unge til å delta på aktiviteter i nærområdet er stor, men blir dessverre stoppet av manglende lokaliteter.

Diskusjonen om hall på Bangsund har vart i over 30 år og undertegnede har aldri tidligere hørt om noe annet enn at hallstørrelsen bør tilsvare håndballbanestørrelse. Dette fordi det er både mest fornuftig og mest praktisk. Hvis man er opptatt av at hallen skal brukes så er dette det klart beste alternativet. Det er viktig å påpeke at dette ikke er en hall kun for Bangsund, men for hele kommunen.

Vi har vært delaktige i arbeidsgruppa som har jobbet godt med dette prosjektet lenge, og synes det er trist at man tenker å bygge en hall som ikke huser alle på skolen! Og en hall idretten ikke kan bruke i større grad enn gymsalen vi dag har. Det gir ingen mening!

Vi stiller også undrende til de kostnadene som blir framstilt. Det er hallflaten som blir større og vi har fjernvarmeanlegget klart. Så vi ønsker en utredning av byggetallene og vedlikehold for hallen, og hva den ekstra hallflaten en håndballhall vil utgjøre.

Vi trenger ikke å se lengre enn til Osen hvor de nå skal bygge på eksisterende hall (volleyball størrelse). De vurderte å bygge på til basketballhall først, basert på at de trodde det var betydelig å spare. Etter befaring og dialog med Høylandet kommune, og samtaler med arkitektfirma, ble det satt igang revidert kostnadsoverslag for håndballhall. Det viste seg da at prisen ikke ble som først tenkt. Kommunestyret vedtok å sende prosjektet ut på anbud før finansieringsvedtak slik at eksakt pris kom frem. Anbudet ble på ca 63 mill, men innbefatter da håndballhall med tribune og lagerrom, ombygging av eksisterende gymsal til kultursal/gymsal, kantine for skole, nytt bibliotek, ungdomsklubb, e-sport rom, diverse rom for kulturskole, nye garderober og diverse allrom. Anbefaler kommunedirektøren å ta noen telefoner til våre nabokommuner, lokale arkitekter og utbyggere.

Til slutt må vi også få komme med et lite hjertesukk. Når det skal spares i kommunen så går dette alltid utover grendene. Så lenge vi kan huske så har det på Bangsund vært i en evig kamp om å beholde de kommunale institusjoner som skole og bo- og servicesenter. Det er en evig runddans, og nå er neste runde å prøve å beholde bo- og servicesenteret slik det er i dag. Det samme oppleves på både Otterøya og Vemundvik, der kommunen nå har lyktes i å fjerne bo- og servicesenteret på Otterøya.

I forbindelse med skolesaken ble det referert til at man forventer at elevtallet i kommunen går ned. Gjelder dette i grendene? Er det ikke slik at elevtallene på disse plassene et ganske stabile? Er det ikke slik at også befolkningstallene også er stabile i utkantene?

Hvis man nå gjennomfører det som er foreslått, bygge en ubrukelig hall og endre bo- og servicesenteret til en avdeling for psykisk helse er dette bare et steg nærmere å ta skolen i neste runde.

Først da vil kommunedirektøren få rett i sine antakelser om at elevtallet vil gå ned. For ingen gidder å flytte til en grend med begrenset skolegang og knapt med fritidssysler, og ingen gidder å flytte til en kommune der alt skal foregå i sentrum.

Og snart vil kampgløden hos lokalbefolkningen dø ut etter alle omkampene mot overmakten.