RØRVIK: Det melder Nærøysund kommune på sine nettsider fredag formiddag.

– Ut fra bemanningssituasjonen har ledelsen ved Rørvik skole besluttet at elevene fra 8. til 10. trinn skal ha digital hjemmeundervisning mandag og tirsdag kommende uke. Det er nødvendig å omdisponere ansatte for å kunne drive så normalt som mulig på de øvrige klassetrinnene.

Rørvik skole ønsker å sikre at de yngste elevene får være på skolen. Samtidig jobbes det for at sårbare elever på alle trinn får et forsvarlig opplegg disse dagene.

– Det har denne uka vært en del fravær blant både ansatte og elever på grunn av koronasmitte. I tillegg er det noe fravær i staben av andre årsaker. Slik situasjonen er nå, vil flere av de ansatte komme tilbake fra isolasjon og karantene onsdag, skriver kommunen, som legger til at situasjonen vurderes fortløpende, men at målet er undervisning på skolen for ungdomstrinnet fra og med onsdag 2. februar.

For elevene med digital hjemmeundervisning legges det opp til undervisning i økter og det gås bort fra normal timeplan. Nærmere informasjon vil bli sendt ut fra lærene på det enkelte trinnet.