NAMSOS: – Vi har god kommunikasjon med smittesporingsteamet og har gode prosedyrer på å håndtere dette, sier rektor Håvar Inge Stenseth på Namsos barneskole.

Elevene som har testet positivt på hurtigtest, går i 5., 6. og 7. klasse.

Elevene på trinnet er oppfordret til å ta hurtigtest fortrinnsvis mandag morgen. Med negativt resultat kan elevene gå på skole som vanlig, ved positiv test bes elevene og foresatte om å ta kontakt med kommunen.

– Er det noe som tyder på at det kan være et større smitteutbrudd?

– Nei, per i dag er det ingenting som tyder på at det kan være et smitteutbrudd, sier Stenseth.

Rektoren bekrefter at det er snakk om to elever i femte klasse, en i sjette og en i sjuende klasse som har testet positivt på hurtigtest.

– Vi har derfor bestemt oss i samråd med kommuneoverlege at vi oppfordrer hele mellomtrinnet til å teste seg i helga – helst sent søndag kveld eller mandag morgen, sier han.

Stenseth sier også at ingen av tilfellene foreløpig er bekreftet med PCR-test.

– Det var noen tester igjen på skolen etter massetestinga som vi har delt ut, men de som trenger tester i helga kan hente på teststasjonen, sier han.