Flere velger minnelund som gravsted

For drøyt tre år siden fikk Namsos sin første navnede minnelund, nå har Lions Club Namsos finansiert en ny støtte på Namsos gravplass.