OSLO: De siste ukene har det foregått vindkraftforhandlinger i Stortinget.

Onsdag ble Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti enige med Fremskrittspartiet om å be regjeringa foreslå å innlemme planlegging og bygging av nye vindkraftanlegg, i plan- og bygningsloven. Det opplyser partiene om i ei pressemelding.

Dette betyr enkelt forklart:

  • Kommunene vil selv få bestemme om de vil stille arealer til disposisjon for vindkraftanlegg.
  • Tidsrammen strammes inn: Et vindkraftanlegg på land skal være i drift senest fem år etter innvilget søknad.
  • Mulighetene for endringer underveis skjerpes inn. Dermed vil endelig resultat i større grad enn i dag gjenspeile den opprinnelige søknaden.

Partiene er også enige om å sikre lokal kompensasjon til vertskommunene for vindkraftanlegg. Det blir lagt fram et eget forslag om lokal kompensasjon i revidert nasjonalbudsjett 2021.

Regjeringspartiene og Frp går nå ut og søker et bredt flertall i Stortinget for forslagene, med mål om mindre konflikt og mer forutsigbarhet i en sak som vekker store følelser mange steder i landet.

– For Venstre har det viktigste vært å gi sterkere vern av natur og styrke lokaldemokratiet i vindkraftsaker. Jeg er veldig glad for at vi nå har fått en enighet om begge deler, sier Ketil Kjenseth (V), som er leder av energi- og miljøkomiteen

– Jeg er svært glad for at vi har klart å samle et flertall som gir ei god vindkraftmelding enda betre. De nye endringene vil sikre lokal medvirkning i størst mulig grad, og ikke minst kompensasjon til vertskommunene, sier Liv Kari Eskeland (H)

– For Frp har det hele vegen vært avgjørende å styrke lokaldemokratiet i vindkraftsaker. Nå sikrer vi at kommunene og lokalsamfunnene får siste ord og bidrar med det til å dempe konfliktnivået vi har sett de siste årene, sier Terje Halleland (Frp)

– For KrF har det vært viktig å stramme inn regelverket. Nå blir det større lokal medbestemmelse og en slår fast at det skal komme en lokal kompensasjon, det har komme mange innspill til dette og de har vi lytta til, sier Tore Storehaug (Krf)