Jeg tillater meg å kaste meg inn i diskusjonen om Namsos sentrum. I ly av diskusjonen om Samfunnshusets være eller ikke være, kommer forskjellige forslag. Mitt totale forslag:

1. Fylkesgalleriet flyttes til Rock City. Der står store lokaler som ikke er i bruk - og/eller svært lite i bruk. Fylkesgalleriet gjemmer nå mesteparten av sine verdier i en kjeller i Kulturhuset.

2. Festplassen er ikke lenger en festplass for større arrangement. Forslag:

a) Det bygges amfi rundt Festplassen.

b) Også mot kirkebakken. Kanskje bør en bygge over gata. Dermed får en bedre plass utenfor kirka. Der er alt for trangt nå. For eks ved begravelser.

c) Nåværende Festplass blir scene.

d) Amfiet bygges over Abel Margrete Meyers gate og knyttes sammen med Samfunnshuset som blir bl.a. et turistsentrum. I den gamle kino går hele tiden en reklamefilm om Namdalen.

e) Områdene under amfiene kan benyttes til torghandel og parkering. Dessuten lokaler for scenebrukerne.

f) Kirkene bør bygges om. Det så jeg ved besøk i en baptistkirke i New Orleans. I Norge sitter vi og ser inn i nakkene til hverandre. En nesten total mangel på samhørighet. Baptistkirken var bygget som et stort amfi, slik at vi kunne se de fleste i ansiktet. Alle de gode signaler fra varme ansikter, var givende og gledelig. Hvorfor ikke bygge om våre kirker til et amfi? Det må da ev. settes opp en vegg der galleriet slutter. Under galleriet blir det sosiale rom: Garderobe, toaletter og et område hvor en kan sette seg ned for å ta en kopp kaffe. Det kan være godt å sette seg ned med gode venner for bl.a. å prate om den nettopp avholdte messe eller konsert. Kirken blir samtidig en bedre konserthall. Kan være praktisk sammen med den store ute-arena på Festplassen.

g) Gondolbane fra kirkehaugen opp på Klompen, hvor det legges til rette for et hyggelig opphold.

h) Rundkjøring for krysset Kirkegata/Sverres gate/Namdalsvegen. Det må bli mulig å kjøre fra Sverres gate direkte til Østre Byområde.

i) Rundkjøring i området Namsos Sparebank/Shell

j) Åpne Carl Gulbrandsons gate. Fjerne/flytte gatekjøkkenet.