En undersøkelse i regi av Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet fra våren 2021 viste at femteklassingene nå har dårligere svømmeferdigheter enn i 2013. I følge VG: «Bakteppet er at svømmeundervisningen har vært nedprioritert, begrenset og knapt flytende i mange norske kommuner (…)». Svømmepresident Cato Bratbakk sier i artikkelen: «Ingen av undersøkelsene viser tegn til at svømmeopplæringen er forbedret siden nye kompetansemål kom i 2015 og ferdighetsprøven fra 2017.»

Norge har verdens nest lengste kystlinje. Flertallet av ungene i kommunen vår vokser opp i ganske umiddelbar nærhet til sjøen. Nærøysund og Namdalen generelt har mye «blå næring», altså næringer innen havbruk. Ungene våre i dag er de som er fremtidens arbeidstakere innen denne næringen. De må beherske svømming!

Bassenget på Foldereid har i årevis vært i drift i vinterhalvåret. Her har skoleungene fått sin svømmeopplæring siden slutten av 80-tallet. I fjor vår ble avfukteren ødelagt. En kostnad som kommunene estimerte til 250.000,- kr. En kostnad som var feilestimert da kontakt med leverandør viste at ny avfukter kunne fås til 65.000,-kr pluss arbeidstimer. Det ble bestemt av administrasjonen at den ikke skulle skiftes i påvente av en tilstandsrapport for bassenget som var under utarbeiding. Saken ble aldri tatt opp til kommunestyret.

På seinhøsten er rapporten ferdig men administrasjonen velger å beskytte den som om det var en statshemmelighet under påskudd av paragrafer i Taushetsloven (en lov som er til for å beskytte at personopplysninger kommer på avveie). Feil bruk av lovverk ifølge eksperter som journalist i NA, Birger Aarmo, har snakket med.

Da administrasjonen velger å ikke fylle vann i bassenget vårt så er det ingen som blir informert, selv ikke skolen får beskjed ved oppstart av nytt skoleår. FAU søker om at bassenget skal driftes på dispensasjon slik at ungene skal slippe å busses til Kolvereid for obligatorisk svømmeundervisning. Vi får avslag på søknaden med begrunnelse at det ikke var noe problem for ungene å bli skysset frem og tilbake til Kolvereid. Vi klager på avgjørelsen i desember og vi har pr i dag 20. juni fremdeles ikke fått svar!

Etter ganske mange mailer til kommunestyret og administrasjon så ringer ordføreren undertegnede på slutten av året i fjor. Han kunne fortelle at bassenget var blitt stengt av Arbeidstilsynet. Kjære ordfører: Den som har servert deg den løgnen burde få sparken! Vi har nemlig sjekket med Arbeidstilsynet. De kan ikke finne noen oppføringer på at de har vært involvert i denne saken!

Da vi søkte om drift av bassenget på dispensasjon viste vi til bassenget på Kolvereid som vi hadde fått info om at hadde vært driftet på dispensasjon. Ordføreren sier i nevnte telefonsamtale at det aldri har vært tilfelle på Kolvereid. Det ingen sier er at det har vært driftet med avvik uten at det engang har vært søkt om dispensasjon.

I tilstandsrapporten for bassenget på Foldereid, utarbeidet av Norconsult, så står det i oppsummeringen: «Bassenget er for så vidt i bruk», «Foreligger få alvorlige feil», «Må planlegges for rehabilitering». Fra nå avtroppende Kommunedirektør får vi først beskjed om at det er summen av alt som gjør at bassenget ikke kan åpnes igjen og at det vil koste 10 millioner å fikse. Så kommer det nye tall, nå 14 millioner for å kunne fylle vann. Så da har vi spurt om nøyaktig hva som må gjøres for å kunne fylle vann i et basseng som ifølge tilstandsrapport hadde få alvorlige feil. Det er ingen som vil svare oss på det. Vi har spurt Norconsult om hva som MÅ fikses. Svaret vi fikk var at avfukteren må fikses før det kan brukes. Vi spør de igjen for vi var litt usikker på om det faktisk hadde oppfattet rett hva jeg spurte om da det ifølge kommunedirektøren må fikses for 14 millioner kroner. Nå kommer det ingen svar fra de, selv ikke etter purring.

Ungene på skolen har blitt gående uten svømmeundervisning til frempå vårparten i år. De som hadde bestemt at bassenget vårt ikke skulle fylles tok ingen initiativ til å ordne opp. Skolen fikk etterhvert beskjed om at de skulle få sin undervisning på Kolvereid. Det ble sendt ut beskjed til elevene om hvilke dager det skulle være svømmeundervisning. Deretter kom det ny melding om endringer på tidspunktene da svømmehallen på Kolvereid brukes av mange og man måtte en gang til finne nye tidspunkt. Elevene har rukket 8 turer i bassenget. Anbefalinger går på 20 ganger i året!

Med busskjøring går det vekk minst en time hver gang ungene kjøres til Kolvereid. I tillegg til tid for å komme seg ut og inn i bussene, forflytting mellom busser og svømmehall osv. På de 8 gangene de har vært på svømming så har det da gått vekk minst 10 skoletimer. Nesten to hele skoledager! Når og hvordan skal de få tatt inn igjen dette?

Vi har en stor, fin og rykende fersk samfunnsplan som snakker varmt og bo- og blilyst i kommunen. Som snakker om levende grender og aktive møteplasser. Denne saken viser med all tydelighet en administrasjon som ikke har sammenheng mellom ord og handlinger. Men tomme ord derimot er de flinke på.

Ordføreren sier i 17. mai talen sin på Foldereid at det er viktig å være glad for det en har og ikke utrykke sin misnøye på Facebook. Vi har i alle år vært glad for det vi har men når vi da mister en av de få tingene vi har så sier vi ifra, høyt! Og siden ordføreren mener at en ikke må uttrykke sin misnøye på Facebook så får vi ta det som leserinnlegg i lokalavisene i stedet da.

Innbyggertallet i Nærøysund kommune øker, og faktisk også på Foldereid. Innen sommeren har vi økt med i hvertfall 20 stk. Nye voksne, nye arbeidstakere, nye unger i barnehagen og på skolen. Vi har ikke på langt nær alle de tilbudene som Kolvereid og Rørvik har, men vi trenger ikke alt heller. Men vi trenger bassenget vårt! Manglende vedlikehold over mange år kommer tilbake og biter deg i ræven, det koster. Men fordelen her at det kan søkes tippemidler for å få det til.