FOLDEREID: På grunn av at deler av de ansatte ved oppvekstsenteret er satt i karantene, blir det digital undervisning på de omtrent 30 elevene ved barneskolen. Men Kirsti Fjær, kommunalsjef for oppvekst og familie, forventer svar på prøvene allerede onsdag.

– Det er krevende med full drift når vi ikke har bemanning, sier Fjær, som påpeker at det ikke er noe dramatikk i situasjonen.