Kommentar til forslag om ny barnehage i Namsos kommune kan vi lese i NA. Dette synes jeg ikke er greit!

Jeg personlig er langt over den alderen, at jeg har barn i aktuell alder for barnehage, men synspunkt kan man ha likevel. Her har vi flotte barnehager i Namsos. Selv om de er drevet i privat regi, trenger de såvisst ikke å være av noe dårligere kvalitet enn kommunalt eide barnehager.

Tvert i mot, disse barnehagene er mindre i format, og dered plass til færre barn, noe som må være svært gunstig, både når det gjelder støy, og ikke minst, smitte. Noe må vi da vel ha lært etter den store pandemien som vi har hatt, og fortsatt har.

Føler at noen ser «rødt» når det er snakk om «privateid», men det er barna som vi må ha i fokus her, ikke samle dem i et stort bygg!

Hadde det enda vært for få barnehager her, men det er jo god barnehagedekning, attpåtil.

Nei, jeg tror vi har mange andre viktige ting å bruke skattekronene våre på, ikke minst når det gjelder tilbudene til våre eldste.