Nå kommer regjeringen med nye skatter som er målrettet mot distrikts-Norge, denne gangen er det grunnrente på havbruk som er det nye. Dette kommer på toppen av økt formuesskatt og økt utbytteskatt. Ja, og ikke for å snakke om nye regler for verdifastsetting av konsesjoner, noe som også førte til økt skatt. Det som var mest merkelig der var forresten at Høyre også ønsket det. Produksjon av elektrisitet skal også beskattes hardere, så det er lite tvil om at all næring utenfor de største byene skal til livs.

Jeg skjønner ikke logikken i noe av dette. I en verden med mangel på både kraft og mat, så burde man vel heller legge til rette for økt produksjon av dette? Spesielt havbruksnæringen har ført til store ringvirkninger i hele Trøndelag, det at havbruksnæringen har gått bra har medført at mange andre næringer også har vokst. Det er ikke så rent få som livnærer seg på å levere varer og tjenester til havbruksnæringen, samtidig investeres veldig mye av overskuddet fra næringen i andre bedrifter i lokalmiljøene. Halvparten av pengene skal gå til kommunene sier regjeringen, før de visker litt stille etterpå at riktignok skal disse pengene trekkes fra på de andre inntektene til kommunene.

Så pengene skal til Oslo og finansdepartementet, var vel egentlig det Vedum mente. På toppen av det hele så er et nytt inntektssystem for kommunene ute på høring. Der ranes distriktskommunene som legger til rette for verdiskapning, samtidig som pengene kanaliseres inn til Vedum og kameratene i finansdepartementet.

Når man vurderer alt dette samlet, så er jeg for første gang i mitt liv pessimistisk på vegne av distriktene i Trøndelag. Fortsetter det slik så er det bare Trondheim som har livets rett, i resten av fylket blir det kroken på døra. Dette er en politikk vi må kjempe mot med nebb og klør! Vi kan rett og slett ikke godta at vi blir ranet på denne måten. Så hva er egentlig planen til regjeringa? Er all bosetning utenom Oslo uønsket? Skal sistemann i distriktet slukke lyset når han går?