For­len­ger port­for­bu­det for hø­ne­ne til Ida

Mat­til­sy­net for­len­ger sik­ker­hets­til­ta­ke­ne inn­til vi­de­re, for å for­hind­re spred­ning av fug­le­in­flu­en­sa i Norge.