Foreldrenes bønn hørt: Nå blir det endelig bedre parkeringsforhold ved barnehagen

Foreldre klaget over dårlige parkeringsforhold ved barnehagen og etterlyste at det ble tatt grep. Nå er de blitt bønnhørt.