OSLO: Den 11. mars 2021 bestemte Folkehelseinstituttet å sette vaksinering med AstraZeneca-vaksine i Norge på pause. Beslutninga ble fattet etter meldinger om alvorlige sykdomstilfeller internasjonalt og et dødsfall i Danmark etter vaksinasjon.

– Vi har besluttet å forlenge den midlertidige pausen for AstraZeneca-vaksinen til 15. april, uttaler Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

I løpet av pauseperioden har det kommet meldinger om liknende sykdomstilfeller og fire dødsfall også i Norge.

– Det er en krevende, men riktig avgjørelse å forlenge pausen for AstraZeneca-vaksinen. Vi mener det er nødvendig å gjennomføre flere undersøkelser rundt de aktuelle hendelsene, slik at vi kan gi best mulig råd om vaksinasjon til befolkninga i Norge, sier Bukholm.