Formannskapet i Leka vil ta over Gutvik vassverk: – Endelig føler vi oss hørt

I mange år har Jan Tiller ønsket at Leka kommune skulle ta over vassverket. Nå er overtakelsen lagt inn i neste års budsjett.