Først ble Åse Marie (46) rystet. Så kom angsten, redselen og skammen