Svaret er fordi nesten ingen partier tør provosere velgerne sine ved å ta naturens parti. Natur i norsk politikk er noens eiendom, ressurs, areal, virkemiddel, mottaker.

Svaret er også at dette vil forandre seg. Verden, Norge - og Trøndelag - er i ferd med å innse at natur er en forutsetning for våre liv på jorda. Det finnes ikke varige løsninger for samfunnet uten også å bevare naturen. I Trøndelag er også naturen begrenset, men det velger de grå partiene å se helt bort ifra.

Natur kommer til å bli like viktig i politikk og økonomi som klimaet. Også Norge og Trøndelag kommer til å få en mye mer krevende naturpolitikk. Veien dit blir svært konfliktfylt, men første versjon av den nye naturpolitikken er allerede vedtatt, på MDGs landsmøte 2021.

For 30 år siden var klimaaktivister dommedagsprofeter. Anbefalingene fra FNs Klimapanel var totalt urealistiske. MDG sitt rop om klima og naturkrise, ble latterliggjort eller oversett av de grå partiene.

Så skjedde tre ting: Den vitenskapelige vekten av Klimapanelets dokumentasjon gjorde faktastridige bortforklaringer umulige. Finansfolk så at investering uten klimahensyn er risikabelt. Næringslivet så at et marked på lag med klimaet er mer mulighet enn trussel. Vips, så er alle klimaaktivister.

Nå er det FNs klimapanel som har erklært klima og naturkrise. MDG sine advarsler over flere tiår har pekt på noe helt reelt. FNs naturpanel er minst like «dommedagsprofetisk» og «urealistisk» som klimapanelets anbefalinger en gang var. Naturpanelet vil endevende det moderne samfunnets forhold til natur.

I hundrevis av år har vi basert oss på at natur er en uendelig, gratis forbruksvare. Men måten vi i dag behandler klodens natur på vil koste oss uhyggelig dyrt.

Det naturvernere har ropt for døve ører i 50 år blir nå så tung internasjonal vitenskap at statsminister Solberg sist høst erklærte internasjonal naturkrise sammen med 70 andre statsledere. Foreløpig rekker kriseforståelsen bare til internasjonale miljøtoppmøter. Norsk og trøndersk politikk fortsetter å spise natur. Nye motorveier, hyttebyer, skianlegg, flystriper og tusen andre inngrep, toppet med en klimapolitikk basert på intensivert industri-skogbruk og vindparker med enorme veianlegg for å nevne noe.

90 prosent av norsk natur er nå mer eller mindre påvirket av inngrep, og det blir mer.

Naturpanelets kunnskap betyr at vi blir nødt til å løse slike oppgaver helt annerledes. Levende natur må bli mer verd enn død natur. Naturødeleggelse uten naturkompensasjon må bli forbudt.

Dette blir framtidens politikk fordi vekten av naturpanelets vitenskap og logikk blir like uimotståelig som klimapanelets. Samme forskning, forskere og metoder vil tvinge fram samme dynamikk i politikk, samfunn, teknologi og økonomi. Ap og Sp i Trøndelag har bestemt at Trøndelag skal bli klimanøytralt i 2030, uten at de vil ha et klimabudsjett, men de skal ha takk for ambisjonen. Men når MDG foreslår at Trøndelag skal bli naturnøytral innen 2030, så er forståelsen ikke tilstede. Naturkrisen har ikke fått trønderske politikere til å sette målsettingen engang om å begynne å slutte å bygge ned natur.

Det ville spart verden for enorme kostnader og lidelser om vi hadde hørt på klimapanelet med én gang, i stedet for å ignorere, trenere og sabotere i tiår etter tiår. Verden vil tjene enormt på å ta i bruk naturpanelets kunnskap allerede nå, i stedet for å fortsette krigen mot naturen til alle taper.

Programmet MDGs landsmøte nylig vedtok gjør naturpanelets anbefalinger til norsk politikk. Programmet sier det alle partier kommer til å si: Natur må få langt sterkere vern, naturregnskap og mål for gjenoppbygging av natur må innføres i stat og kommuner, naturvennlig teknologi må premieres og naturødeleggelse avgiftsbelegges.

Vi har nok motorvei - også i Trøndelag. Trønderske hyttefelt kan fortettes, ikke utvides. Trøndelag har ofret nok natur til vindindustri. Det finnes bare én måte å ikke ødelegge natur på, og det er å ikke ødelegge natur.

Det store spørsmålet for menneskene og naturen er hvor lenge tradisjonelle partier vil kjempe mot den nye naturpolitikken før den siger inn også hos dem. Hvis mange velgere gir MDG styrke i høstens stortingsvalg vil det gå fortere.