Denne hurtigbåten er omtrent den eneste kollektivruten mellom Ytre Namdal og Namsos, tar du bussen fra Rørvik til Namsos i dag må du beregne 2,5-3,5 timer, det er noe helt annet enn 1,5 time med båt.

Trøndelag fylke er en viktig regional utviklingsaktør, og vi skal ta Hele Trøndelag i bruk!

Derfor foreslo Venstre med støtte av Rødt: «At det skal settes krav til ny hurtigbåt på sambandet Namsos-Rørvik-Leka med en båt på 27,5 meters fartøylengde og med krav om signifikant bølgehøyde på 3 meter på sambandet.»

Fordi erfaringene med nåværende båt og tidligere hurtigbåter på strekningen viser at en båt på 27,5 meter er den sikreste både i drift og for passasjerene. Strekningen over Folda, mellom Jøa og Abelvær er til dels svært værutsatt med grov sjø, dessuten er skråsjø forfra eller aktenfra er den dominerende og vanskelige bølgeretningen. Derfor blir fartøylengde utslagsgivende for komfortnivå og regularitet.

Flertallet i Fylkestinget bestående av Ap, Sp, Krf, Mdg, SV, mener en båt på 24-25 meter og med en signifikant bølgehøyde på 2,5 er godt nok. Historiske værdata som Sintef Ocean viser at 11 prosent av alle avganger mellom 2017 og 2021 har hatt over 2,5 m signifikant bølgehøyde, det vil si hver tiende avgang!

Det er ikke godt nok med et kollektivtilbud som ikke kan kjøres etter planen hver tiende dag!

Venstre mener at en båt som går i et farvann som er krevende og til dels svært værhardt og med en utfordrende vindretning setter krav til størrelse på båten på en slik måte at en unngår i størst mulig grad kanselleringer og større forsinkelser, samt at passasjerkomforten skal være god. I fremtidens Trøndelag vil det ikke bli mindre ekstremvær!

Venstre er opptatt av at Trøndelag fylke tilbyr sine innbyggere, også de i ytterdistriktene, gode, trygge, pålitelige og effektive kollektivtransporttilbud. Det skaper bolyst og blilyst, det skaper større viktige større arbeidsområder.

Derfor fortjener namdalingene en hurtigbåt som er lang nok til å tåler høye bølger, det var det kun Venstre og Rødt som mente under siste fylkesting.