NAMSOS: Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på såkalt gult nivå i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.

Kommunene skal heretter gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

Oppvekstsektoren og kulturskolen har i samråd med kommuneoverlegen besluttet fortsatt gult nivå for skoler, Namsos opplæringssenter, barnehager og kulturskolen i Namsos kommune.

– Det er fortsatt høye smittetall lokalt, og flere tilfeller av smitte i skoler og barnehager. De tiltakene vi har satt inn med testing og hjemmeskole for enkelte trinn har gitt oss god oversikt, og vært med på å bremse smitten, sier fungerende kommuneoverlege Haldor T. Holien i en pressemelding fra kommunen fredag kveld.

– Fortsatt gult nivå gir bedre mulighet for oversikt ved smitteutbrudd framover, og vurderes derfor som fornuftig, og et riktig nivå ut fra smittesituasjonen, sier kommuneoverlegen videre.

Gult nivå gjelder inntil videre.

Oppvekstsektoren og kulturskolen har løpende dialog og daglige møter med kommuneoverlegen, og vurderer utviklingen i smittesituasjonen og behov for endringer og lokale tiltak fortløpende.