Det første året koronapandemien viste seg her til lands var jeg i militæret og tjenestegjorde førstegangstjeneste. Kjapt ble eksamenene avlyst og som konsekvens av det ble jeg stående som dårligst kvalifisert, siden jeg hadde tre eksamenskarakterer som gjorde mitt karaktersnitt dårligere enn de med «covid-snitt».

Det samme skjedde i fjor, og jeg frykter for at det kanskje kan skje i år også med tanke på nok et år uten eksamen for de som går ut videregående skole. Jeg måtte ta egne tiltak og tok derfor opp fag som privatist for å i det hele tatt ha mulighet til å konkurrere med de andre søkerne.

Jeg har full forståelse for at elever ved vgs i en slik pandemi føler seg dårlig forberedt fagmessig for en slik eksamen og også på grunn av skjevfordelingen på skoleoppmøte på landsbasis. Jeg, som politikerne, har forståelse for «Etter pandemien vgs-elever», men «Før pandemi vgs-elever», blir sittende med skjegget i postkassen der snittet er for høyt og vi stiller svakere på grunn av det.

Universitetene og høgskolene burde få midler til å ta inn flere studenter. Karaktersnittet har nå etter to år blitt så høyt at det nærmer seg kunstig. For eksempel i det studiet jeg vil gå, filmproduksjon. Snittet har gått opp og er nå 52,5. og bare for 2 år siden 49,6. At elever som går ut fra vgs med gode karakterer er nødt til å ta opp fag for å kunne konkurrere for studieplassene mot de uten eksamen, mener jeg er urettferdig.

Å gi «Før-covid vgs-elever» like rettigheter som «Covid vgs-elever» mener jeg er rettferdig. Tiltak som å gi muligheten for alle søkere til å fjerne eksamenskarakterene om det er til fordel for søkeren, mener jeg er et passende tiltak. Dette gjør at man stiller likt, siden man bare konkurrerer med standpunkt.

Mine forslag kort oppsummert: Midler til høgskolene og universitetene for å ta i mot flere studenter, og mulighet til å konkurrere med bare standpunkt om det er til nytte for den det gjelder.