Forventer at sykehuset får ny helikopterplattform: – Uaktuelt med landingsplass ved flyplassen

Fortgang: – Denne saken må få en positiv avklaring. Jeg har tillit til at dette skjer raskt og har dialog med politisk ledelse i Jusisdepartementet for å sikre at det ikke er Justisdepartementet som er proppen i systemet,sier stortingsrepresentant Elin Rodum Agdestein (H).

Fortgang: – Denne saken må få en positiv avklaring. Jeg har tillit til at dette skjer raskt og har dialog med politisk ledelse i Jusisdepartementet for å sikre at det ikke er Justisdepartementet som er proppen i systemet,sier stortingsrepresentant Elin Rodum Agdestein (H). Foto:

Stortingsrepresentant Elin Rodum Agdestein (H) mener alternativet med landingsplass ved Namsos lufthavn for det nye redningshelikopteret er uaktuelt.

DEL

NAMSOS: Debatten om bygging av ny helikopterplattform har ikke stilnet.Direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag oppfordrer nå til politisk lobbyvirksomhet for å få fortgang med å lande helikoptersaken i Namsos, vel vitende om at utbygging er utsatt fire ganger.

– Det ligger klare føringer fra Stortinget både når det gjelder Sykehuset Namsos sin status som akuttsykehus og tilrettelegging for at de nye redningshelikoptrene skal kunne lande der, sier stortingsrepresentant Elin Rodum Agdestein til NA.

Hun viser til at de langsiktige rammene, oppdraget som er gitt for sykehuset i Namsos, er nedfelt i Nasjonal Helse- og sykehusplan.

– Vilkåret om at nye helikoptrene skal operere ved de samme enhetene som Sea-King’en gjør idag, ligger i stortingsvedtaket I forbindelse med anskaffelsesprosjektet for nye AW101, sier hun.

– Hvert minutt teller

Stortingsrepresentanten er kjent med at det gjøres vurderinger av kost/nytte og frekvens.

– Jeg vil minne om at det er de svært lange avstandene i nedslagsfeltet til Sykehuset Namsos som er begrunnelsen for Stortingets langsiktige føringer om at vi skal ha et akuttsykehus i Namsos. Vi snakker om et geografisk område som omfatter søndre Helgeland, deler av nordre Innherred og hele Namdalen sier Agdestein, og fortsetter:

Utsatt: Fire ganger er bygging av ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos utsatt.

Utsatt: Fire ganger er bygging av ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos utsatt. Foto:

– Når ulykka er ute eller akutt, livstruende sykdom inntrer, teller hvert eneste minutt. Et akuttsykehus må derfor ha helikopterlandingsplass i umiddelbar nærhet til mottaket.

Hun er tindende klar:

– Et alternativ med landingsplass ute ved Namsos lufthavn er etter min mening uaktuelt. Det vil medføre et kritisk tidstap og påkjenning for pasienten knytta til omlasting over i ambulanse og ytterligere transporttid inn til sykehuset, og innebære økt risiko for at akuttpasienten ikke overlever.

– Må levere

Hun forteller at de nye redningshelikoptrene nå fases fra Sola og nordover.

– Tilrettelagt landingsplass ved Sykehuset Namsos må være klar til helikoptrene begynner å operere fra basen på Ørland. Derfor må styringsgruppa nå levere det vi alle forventer, sier Agdestein, som har informert helseminister Bent Høie om bekymringene i Namsos.

– Denne saken må få en positiv avklaring. Jeg har tillit til at dette skjer raskt og har dialog med politisk ledelse i Jusisdepartementet for å sikre at det ikke er Justisdepartementet som er proppen i systemet, sier hun, og legger til:

– Justisdepartementet har ansvaret for å gjennomføre de nødvendige tilpasningene, men for å sikre den praktiske gjennomføringen, er det etablert en egen avtale og styringsgruppe mellom Justisdepartementet og Sykehusbygg HF.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken