Gå til sidens hovedinnhold

Frank Grydeland (Ap): Ikke mye som vitner om satsing på Sykehuset Namsos

Innlegg skrevet av Frank Grydeland (Ap)

Helikoptersaken ved Sykehuset Namsos

Mange har sikkert har fått med seg at det lanseres nye redningshelikopter i disse dager, det såkalte Nawsahr prosjektet. Endelig har vi kommet dit at vi får byttet ut gamle Seaking med noe mer moderne. Statsminister gir klem til helikopteret på nyhetene, gir det navn, og alle er fornøyd. Etter hvert blir det også utplassering i vår region noe som vil gi mange innbyggere i Trøndelag mer trygghet. Dessverre er det fremdeles sykehus i vår region som ikke har godkjent landingsplass klar for det nye helikopteret som kommer.

Frank Grydeland (Ap)

I nordre del av Trøndelag vil ikke beredskapen være like god den dagen redningshelikopteret settes i drift. Det nye helikoptret kan ikke lande på Sykehuset Namsos da landingsplassen ikke er godkjent. Dette vil gi et redusert tilbudet for innbyggerne i Namdalen og deler av søndre Helgeland, uavhengig av hyllesten av de nye helikoptrene. Det var stort flertall på Stortinget for at ved innkjøp av nye redningshelikopter skulle det legges til rette for landing ved alle dagens akuttsykehus, dette er ikke gjort.

I sommer kunne man lese i media at det var godt nok å lande på Namsos lufthavn, 4.2 km unna, for så å laste pasienten over til ambulanse for transport inn til sykehus. Noen mente sågar at det var både praktisk og lurt å lande på flyplassen, for da kunne man fylle drivstoff samtidig. Slike uttalelser viser at man i alle fall ikke har pasienten i fokus. Alle rapporter rundt omlastning av pasienter tilsier at dette ikke er heldig for pasienten. Dersom man skal bruke tid på omlasting av kritiske syke pasienter flyr man heller til andre sykehus, noe som resulterer til lengre tid før en eventuell stabilisering. Hva skjer hvis det ikke er ambulanse tilgjengelig? Ambulansetjenesten i Namsos er allerede overbooket og det vil ikke stå en ambulanse tilgjengelig til enhver tid for å frakte pasient fra flyplass til sykehus. Et annet aktuelt spørsmål er, hvor lenge har vi Namsos lufthavn?

Helseministeren sier i sitt svar på skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (AP) at man må se på kost nytte i forhold til hvem som skal få nye landingsplasser, hvis man snakker kost nytte i beredskap sammenheng kan mange landingsplasser, brannstasjoner, ambulansestasjoner osv. legges ned. Det er svært vanskelig å bruke begrepet kost nytte i denne sammenhengen, det man da egentlig sier er at vi må regne med at noen i Namdalen kan dø uten å få hjelp tidsnok. Skal vi godta det? Helseministeren svar på Ingvild Kjerkol sine spørsmål i denne saken er for diffuse.

Det er kjent i fagmiljøene at et hjerneslag eller et hjerteinfarkt koster millioner over år om man ikke får behandlet det raskt nok. Det skal derfor ikke mange pasienter med disse diagnosene til, før man har tjent inn en landingsplass for det nye helikopteret ved Sykehuset Namsos.

Parallelt med overgangen til nye redningshelikopter, har man startet arbeidet med å se på sammenslåing av helseforetakene i Trøndelag. I den forbindelse er det mange som er redd for at Sykehuset Namsos vil kunne bli en tapende part, sett i det store bildet, ved en eventuell sammenslåing. Hvis det ikke blir det ny landingsplass og heller ikke nytt kombinasjonsbygg, er det ikke mye som vitner om satsing på Sykehuset Namsos. Dette kan føre til at det blir heller dårlig med både fagfolk og ressurser på sykehuset fremover.

Nawsahr prosjektet i sin helhet burde vært gjenstand for gjennomgang. Det har det vært utsettelser på utsettelser, skifte av prosjektledere og en pengebruk det burde vært stilt spørsmål rund. Alt i alt er det brukt mer enn det en ny landingsplass ville kostet, og ingen tar ansvar for dette forbruket.

En ny landingsplass for det nye helikopteret ved Sykehuset Namsos vil være et sterkt signal om at det skal satses på Namsos. Det vil være et signal på at det satses på å trygge befolkningen i det store området sykehuset dekker, for at de får rask hjelp når de trenger det. Dette bør både vi lokale og rikspolitikere ta tak i snarest, vi kan ikke la enkelte byråkrater fortsette utsettelsene og på den måten skape usikkerhet for befolkningen i området.

Kommentarer til denne saken