NAMSOS: Smitte på institusjoner er kritisk for sårbare beboere, påpeker kommuneoverlege Anita Carlson.

Hun ber pårørende tenke seg nøye igjennom før de vurderer besøk.

– Noen må det i forhold til at enkelte er i livets sluttfase, sier kommuneoverlegen og viser til at besøk må avtales med institusjonene i forkant.

– Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger, sier Carlson.