Vi har nå fått informasjon om at dagpendlere kun skal benytte seg av de godkjente grenseovergangsstedene, og at de kun kan krysse grensen når grenseovergangsstedene er åpne. Dette er langt unna det jeg vil betegne som klokskap. Våre pendlere må da kjøre om Storlien for å komme jobb, en ekstratur på nesten 700 kilometer i forhold til 20-30 kilometer rett over grensen. Når det endelig så ut til at regjerninga forsto oss grensekommuner og tillot dagpendlere og passere, slår de altså til med dette.

Jeg er helt enig at det skal være et strengt regime med tanke på grensepasseringer for å redusere importsmitten, men i vårt langstrakte land må det være lokale tilpasninger. Jeg gjentar det jeg har sagt før; her må noen i regjeringsapparatet oppdatere sine geografikunnskaper. Vi har seks grenseoverganger i egen kommune, og så skal våre dagpendlere kjøre til Storlien, ikke for å teste seg for det gjør vi her, så hvorfor skjønner jeg absolutt ikke. Dette henger ikke på greip.

I helga satte vi i sving vårt koronateam for å kunne teste dagpendlere på grensa. Dette for at de skal være klar til å begynne å jobbe så fort negativt testsvar foreligger. Dette i henhold til den pressemelding regjeringa sendte ut på fredag: Dagpendlerne fra Sverige og Finland ved innreise må fremvise negativ covid-19-test tatt i løpet av de siste syv døgnene. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland, og må være tatt før grensepasseringen.

Les også

«Temaet og agendaen de ønsker skal løftes er vel og bra, men akkurat nå provoserer dette veldig i grensekommunen her»

I pressemeldinga sies videre: «Regjeringen har nå fått på plass en ordning basert på smittevernfaglige råd som gjør det mulig for dagpendlere fra Sverige og Finland å komme på jobb i Norge». Når det kun skal benyttes åpne grenseovergangen blir det fortsatt så å si umulig!

Jeg syns vanligvis at man skal ha mulighet til å rette opp når det er gjort noe som blir feil, men nå begynner begeret snart å være fullt. Jeg lurer faktisk på om man i regjeringa vet at det bor folk langs grensen her i nord i Trøndelag?