Tenk deg et samfunn uten frivillighet. Ingen idrettslag, korps eller kor, ingen frivilligsentraler, historielag eller hjelpeorganisasjoner. Det hadde vært et tomt og trist samfunn. Namsos kommune har heldigvis over 200 lag og foreninger med et variert tilbud av aktiviteter. Hver dag gjør frivillige i kommunen vår en formidabel innsats for at innbyggerne skal ha et tilbud av aktiviteter som betyr noe for oss.

Av alle kommunene i Norge er Namsos på en 25. plass på frivillighet ifølge kulturindeksen for 2021. Det vitner om god aktivitet i lagene!

Vi fikk oss en påminnelse om hva lag og foreninger bidrar med under pandemien. Fotballtreningene ble ikke like artige på teams. Ingen snakket om at de savnet å vinne fotballkamper, men alle savnet det å kunne møtes og dele gode opplevelser sammen. Selv om frivilligheten fikk seg en knekk under pandemien, peker pilene heldigvis i riktig retning igjen, og på frivillighetsbarometeret for 2022 ser vi en oppgang i frivillig arbeid. Rekruttering til frivilligheten er viktig, ellers dør frivilligheten ut! Når flere bidrar, jo mer får man til mer og bedre aktivitet, og det blir mindre jobb på dem som er frivillige i dag.

Det er mye folkehelse i frivillig arbeid. HUNT-undersøkelsen peker på at de som er frivillige har bedre folkehelse enn de som ikke er frivillige. Gjør man noe aktivt og meningsfylt sammen med andre fremmer det både fysisk og psykisk helse. Vi ser et økende antall pensjonister i kommunen, og de utgjør en seniorkraft som betyr mye for frivilligheten. Det er plass til alle i lag og foreninger, unge og eldre.

Namsos kommune jobber nå med å lage en ny kulturplan, som blant annet skal inneholde en frivilligstrategi. Den skal si noe om samarbeidet mellom kommune og frivillighet. Innbyggerne har mulighet til å komme med innspill til planen på både folkemøter, og på møter for frivilligheten. Engasjer deg, og fortell hva som er viktig for deg!

Takk for at du bidrar!