«Tord Lien vil ha dyrere strøm» var i 2013 overskriften på et intervju i Teknisk Ukeblad. Frp-statsråden var begeistret for de to utenlandskablene et samlet storting hadde stilt seg bak. Han håpet de ville øke strømprisen, slik at fornybar energi – les: vindkraft på land – ble mer lønnsomt å bygge ut.

Men Frp ønsket enda flere kabler. Sammen med Høyre, Venstre og KrF endret de loven, slik at andre enn Statnett – private, for den del – skulle få eie og drifte slike. Som resultat ble det søkt konsesjon for NorthConnect-kabelen til Skottland. Dette er verdt å huske, når Frp-topper nå deltar på strømdemonstrasjoner over hele landet som om de aldri har sittet med ansvar.

Arbeiderpartiet klarte på egenhånd, gjennom politisk håndverk fra opposisjon, å stoppe denne. Erfaringene med de to siste kablene er det for tidlig å summere opp, men det er en god ting at ikke en tredje kabel, med Frps velsignelse, nå er under bygging.

Etter åtte høyreår tok Ap/Sp-regjeringen over for bare tre måneder siden. Ingen verktøy mot den uforutsette, ekstreme strømsituasjonen lå på bordet. Støtteordningen måtte lages fra grunnen av, og det hastet. Utredningskrevende tiltak med store, uoversiktlige bieffekter – som en lav makspris – var derfor lite egnet.

Den ubyråkratiske og fleksible støtteordningen som i stedet kom på plass, vil på februarregningen dekke 80 prosent av prisen over 70 øre. I tillegg kommer kuttet el-avgift, utvidet bostøtte, støtteordning for studenter med mer.

At det blir en tøff vinter for mange, er likevel klart. Like klart er det at ingen privatkapitalister stikker av med gevinsten av det som nå skjer. Det som kommer inn, går ut til vanlige folk – enten som strømstøtte, eller i form av viktige velferdssatsinger. Årsaken er enkel: Krafta og kraftinntektene eies av fellesskapet.

Derfor er det verdt å merke seg hva Frp foreslo på Stortinget så sent som 2011: «Stortinget gir regjeringen fullmakt til å børsnotere Statkraft SF for deretter å foreta et statlig nedsalg i selskapet til 51 pst.»

Arbeiderpartiet er kontrasten til Frps kortsiktige vingling. Vår stolte tradisjon er langsiktig bygging av landet, også når det er upopulært. For Arbeiderpartiets oljearkitekter var det aldri snakk om at inntektene fra Nordsjøen skulle brukes på gratis bensin til folket. Det har gagnet Norge godt.

Nå må vi først hjelpe folk gjennom vinteren. Så har vi – og energikommisjonen regjeringen setter ned – en stor jobb å gjøre med det langsiktige. Hva som er nytt med situasjonen må skilles fra det som har fungert godt gjennom 30 år, og veien framover må stakes ut.

For Arbeiderpartiet er det viktig at flere mål nås samtidig: Rimelig strøm skal sikres for husholdningene, og fortsatt være et nasjonalt fortrinn for industrien. Vi vil hjelpe folk til å spare strøm, og sikre tilgang på mer fornybar kraft i møte med økt strømbehov. Dette er ikke en jobb for amatører.