NAMSOS: – Trafikken kommer til å øke når Biltema kommer. Vi tror også at ungdom kommer til å gå eller sykle fra Namsos over brua for å dra på Biltema, sier leder Svein Erik Bugge i Namsos Frp.

Og det er her trafikksikkerheten kommer inn i bildet. Dersom man skal gå eller sykle til Biltema, må man fortsette bortover strekninga mot Cirkle K og gå inn til industriområdet.

– Vi tror myke trafikanter i stedet kommer til å krysse vegen. Det er svært farlig på en uoversiktlig 60-sone, sier Bugge.

Derfor ønsker Frp at det lages en undergang ved Namsos-brua på Spillumssida.

– Tanken er å lage et kryss på gang- og sykkelstien som går tilbake under brua. Traseen eksisterer allerede, så kostnadene til dette knyttes til å ruste opp traseen og gjøre det trygt så man ikke sykler i elva, sier Bugge.

Nå har Biltema bestemt seg for åpningsdato

Kanaliserende kryss og rundkjøring?

Han forteller videre at Frp ønsker autovern på vegen, som gjør det umulig for myke trafikanter å gå over vegen for å besøke Biltema.

– Hvorfor er dette nødvendig?

– Fordi Biltema er et av de største trekkplastrene i landet, og trekker kunder i alle aldre, sier Bugge.

Han er i ferd med å lage en interpellasjon som skal fremmes i kommunestyret 25. mars. Frp fokuserer i første rekke på undergangen under brua, men mener også det er nødvendig å se på infrastrukturen inn til industriområdet.

– Det største ønsket er et kanaliserende kryss, slik at bilister fra Namsos kan ta av inn til Biltema i nærheten av brua. Det er en vanskelig sak å få gjennomført, men som et minimum bør det lages en rundkjøring ved den eksisterende innkjørselen til industriområdet, sier han og legger til:

– Alternativt kan det innføres innkjøring ved brua, og utkjøring ved det eksisterende innkjørselen. Krysset er allerede utfordrende, og Biltema kommer til å sørge for mer trafikk i området. Derfor mener vi det er nødvendig å se på mulighetene både for bilister og myke trafikanter.

– Positivt

Bugge håper å få politikerne i kommunestyret med seg, slik at kommunen får luftet planene med Fylkeskommunen.

Regionleder Ole Anders Haugerøy for Biltema i Midt-Norge stiller seg positiv til forslaget.

– Det er positivt at det tenkes trafikksikkerhet, og vi er enige i at det vil bli en helt annen trafikkmengde når butikken kommer – spesielt i høysesong, sier Haugerøy.