Fylkeslegen: – Viktig at alle dødsfall kort tid etter vaksinering undersøkes