Gartneritomta i Namsos skal bygges ut. Nå er naboene bekymret for leirras

Arbeidet med å omdisponere gartneritomta på Bjørum til boligformål er i gang. Naboene er bekymret fordi området ligger i fareområdet for ras og skred, og de mener også at en omfattende utbygging vil gi store trafikale utfordringer.