Et oppdatert koronapass kan hjelpe oss over smittekneika. Regjeringa har bedt helseetatene vurdere differensierte smitteverntiltak. Et koronapass tilpasset dagens situasjon kan være en del av løsninga. Sammen med bruk av hurtigtester kan det bli mulig å oppheve den nasjonale skjenkestoppen og la vaksinerte få gå på konserter, kulturarrangementer og restauranter. Det bør også kunne stilles krav til vaksine og koronapass i enkelte yrker. På den måten kan større deler av hardt rammede virksomhet holdes i gang, selv om det er betydelig smitte blant oss. Det er på sin plass å gjenta oppfordringa om at alle må la seg vaksinere. Men vaksinetvang er ingen klok veg å gå. Det kan skape enda større motsetninger.

En stor andel av den norske befolkninga er nå vaksinert med både første, andre og tredje dose. Det nye omikron-viruset er riktignok mer smittsomt en tidligere varianter av korona, men det synes klart at omikron gir mindre risiko for alvorlig sykdom og død. Samtidig er det et faktum at brorparten av de korona-innlagte på sykehus er uvaksinerte. Fullvaksinerte havner i beskjeden grad på sykehus og blir enda sjeldnere alvorlig syke. Det er på denne bakgrunn at det nå bør innføres en oppdatert variant av koronapass. Her må det gjennomføres nye smittevernvurderinger og juridiske avklaringer. Fra regjeringshold varsles det at forskrifter for en slik betydelig omlegging må sendes på høring.

Det er god grunn til å spørre seg hvorfor regjeringa bruker så lang tid på å få på plass et nytt system for koronapass. Dette burde ha vært forberedt allerede tidlig i fjor høst. Hjemmelen som Stortinget ga i juni 2021 åpner for begrenset bruk av koronapass hvis det kan begrunnes smittevernfaglig. Problemet før jul var at det hersket usikkerhet om i hvilken grad vaksinen beskytter mot omikronvarianten. Derfor vendte helsemyndighetene tommelen ned for koronapass.

Utfordringa er å endre kartet etter terrenget. Den juridiske og smittevernfaglige vurderinga av den nye situasjonen burde ha vært gjort allerede i fjor. På sin pressekonferanse 15. desember gikk statsminister Jonas Gahr Støre langt i å love oss koronapass som ei løsning. Nå har det gått én måned og dette passet er dessverre ennå ikke på plass.