Utdanning og opplæring er inngangsbilletten til yrkeslivet. Ungdom trenger kunnskap og læring om hvordan man tar gode valg. I Trøndelag skal vi ha et arbeidsliv som er preget av gode læringsmuligheter og god bruk av kompetanse, der flere blir faglig kvalifisert i samsvar med arbeidslivets behov.

2. juni startet Læreplassjeger-kampanjen 2021. Kampanjen støtter fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser, og retter seg mot både fremtidige og allerede godkjente lærebedrifter. Helse- og oppvekstfag er det største yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere til læreplass. I Trøndelag har 497 søkt læreplass innen helse- og oppvekstfag. Så langt har 174 av dem fått tilbud om læreplass.

En undersøkelse fra 2018 viser at hver femte søker med ungdomsrett som ikke fikk læreplass, seks måneder senere verken gikk på skole eller var i arbeid. Tidligere undersøkelser viser at svært få med fagbrev er å finne blant NAV sin oversikt over arbeidsledige. Å lære opp lærlinger er viktig for at kommunene skal sikre kvalifisert arbeidskraft. Men vi vet også at utdanning og jobb er viktig for å hindre utenforskap. Å ta inn lærlinger er derfor både til nytte og et samfunnsansvar.

KS prioriterer arbeidet med lærlinger og ønsker at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass i kommunen. Vi mener opplæringen knyttet til praksis er den beste måten kommunene kan bidra til å utdanne de fagarbeiderne de trenger. I 2016 satte Landstinget i KS et mål om to lærlinger per 1000 innbyggere per år. KS er også en av partene som har signert på «Samfunnskontrakt for flere lærlinger».