Erna Solberg og regjeringas plan for gjenåpninga av Norge ble en skuffelse for dem som hadde ventet seg en konkret dato for når en kan sette seg på et utenlandsfly, dra på festival eller ta en øl på puben. Men til det er smittesituasjonen og vaksineleveransen fortsatt for usikker.

I fjor på denne tiden klarte vi å slå ned smitten slik at det i enkelte uker i mai ble registrert bare ti smittede i hele landet. Nå er situasjonen en annen, til tross for vaksine og mye bedre smittesporing. Mutantvirusene spres seg langt lettere, og gir mer sykdom, slik at situasjonen for helsevesenet raskt kan bli kritisk.

Klarer vi å få ned smitten med de strenge tiltakene som nå er gjennomført, vil det likevel være mulig å foreta en gradvis gjenåpning. Selv om vaksineringa nå øker, vil det ikke være mulig å bli kvitt viruset helt. Det betyr at vi må regne med at det vil oppstå smittetilfeller, selv med svært strenge regler for innreise og bare nødvendige reiser innenlands. Det avgjørende er at vi klarer å ha færrest mulig nærkontakter, slik at de som skal spore smitten får en overkommelig jobb, og at et utbrudd ikke fører til for mange syke.

Derfor må det være tiltak, slik planen legger opp til, i mange måneder framover. De siste månedene har vist at smitten kan oppstå nær sagt hvor som helst, og spre seg raskt. Derfor må også tiltak som begrenser antall nærkontakter gjelde hele landet, også her vi har hatt svært lite smitte.

Løsninga er likevel ikke å stenge oss ute fra resten av samfunnet. Selv med strenge begrensninger på reiser, er det fortsatt slik at noen reiser er nødvendige, enten det er på jobb eller for å møte familie og nære. Det å frata folk nære relasjoner er en like stor trussel for folkehelsa som viruset.

Selv om en skulle forby reiser innenlands, slik blant andre fylkesordfører Tore O. Sandvik har tatt til orde for, vil det likevel måtte være unntak som gjør at forskjellen i praksis blir liten. Da landet stengte ned sist, i januar, ble alle de 3.000 tilreisende til Værnes testet. Ingen var smittet. Flyreiser i Norge er allerede redusert med rundt 90 prosent. Erfaringene både fra vinterferien og påska så langt viser at folk vet å ta forholdsregler, og tar ansvar. Testkapasiteten er god, slik at det er mulig å teste seg for dem som kommer fra områder med høy smitte.

Selv om en følger alle forholdsregler, kan folk oppleve å bli smittet. Det er viktig at de ikke stigmatiseres, slik at færre velger å teste seg, eller vegrer å oppgi nærkontakter. Følger vi alle de enkle rådene som gjelder om håndhygiene, avstand og færre nærkontakter, vil det være mulig for kommunene å håndtere smitteutbrudd, selv når samfunnet gradvis gjenåpnes.