FULLT: Høkneslia trinn en er nå snart ferdig utbygd, og trinn to kan få oppstart i 2021.
Mester-bygg As

Gjør klart for over 100 nye boenheter i Høkneslia

Første byggetrinn i Høkneslia boligfelt i Namsos er snart sluttført, og nå gjøres planene klare for byggetrinn to med mål om oppstart neste sommer.
Publisert