LIERNE: Fra 1. oktober endrer Klima- og miljødepartementet reglene for når kommunene kan gi tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til hytta.

Nye regler : Opphever 2,5 km-grensa for snøskuter

Endringen innebærer at det ikke lenger er krav om at hytter må ligge minst 2,5 kilometer fra brøyta veg for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr.

Kravet om at det ikke er mulighet for leiekjøring i området fjernes også.

– Positivt

Forskriftsendringen kommer som en følge av at Stortinget i vår anmodet regjeringa om å fjerne disse vilkårene.

– Dette et i tråd med det høringsinnspillet Lierne kommune ga i saken. Og et bevis på at Stortinget står over miljøvernministeren, sier rådmann Karl Audun Fagerli i Lierne.

– Vi har uttalt oss positivt til at det skulle komme bort, sier ordfører i hyttekommunen Lierne, Bente Estil.

– Det betyr at de som har hytte innanfor grensa får mulighet til å frakte utstyr til hytta si, legger hun til.

– Dette har dere kjempet for?

– Ja, det er løftet inn fra mange hold. I Trøndelag har det vært ganske tverrpolitisk enighet om dette, selv om noen ikke har værtmed. Men de store partiene har vært ganske enige, sier Estil, som forteller at Selbu Ap tok opp tematikken på årsmøtet i fjor.

– Dette er noe som mitt parti har jobbet for, sier hun, som håper regjeringa også gjør endringer i forhold til barmarkskjøring med ATV.

– Må følge opp barmark

– Nå må de bare følge opp barmark, sier Estil.

Kommunen har hatt en langvarig strid med Fylkesmannen i Trøndelag om kjøring i utmark.

Tre år på rad har Fylkesmannen varslet oppheving av vedtak mot Lierne kommune, som de mener fatter ugyldige vedtak i ATV-saker.

– Det kjennes ut som om vi har møtt veggen. Det må til bredt politisk tyngde for å vinne den kampen, fastslår hun.

– Men vi kan håpe at det er noen som ser at det går an å tenke sånn også på barmark, legger ordføreren til.

Fylkesmannen vil ha lik praksis i hele Trøndelag, som stemmer overens med det gjeldende regelverket.

– Det går ikke an å sammenlikne Lierne med Malvik eller kommunene rundt Oslo. Vi må bare fortsette jobbinga med denne saken, sier Estil.