NAMSOS: Fra 9. desember gjeninnførte regjeringa den såkalte trafikklysmodellen.

Skoler og barnehager i Namsos kommune – og andre kommuner i Namdalen – er på grønt nivå.

Grønt nivå betyr:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og normalt renhold

Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

– Det blir imidlertid viktig at vi raskt kan omstille oss til mer omfattende tiltak, sier Roger Sæthre, kommunalsjef for opplæring og oppvekst.

Ifølge kommunesjefen kan det fortsatt arrangeres sammenkomster for barn og unge fra 0 til 18 år med hele klasser, avdelinger og grupper med det nødvendige antall voksne til stede. I barnehagene henstilles det til å vurdere om arrangementer kan holdes utendørs.

I barnehagene må det også tas spesielt hensyn ved henting og bringing av barna. Her blir enmeteren viktig. Dersom det ikke er mulig å holde avstand anbefales det bruk av munnbind for foreldre og andre som henter.