LEKA: Fra 4. juli blir det lagt ny asfalt på fylkesveg 771 i Leka kommune – på strekninga mellom Nordlandsgrensa og fergeleiet i Gutvik. Arbeidet foregår mandag til torsdag mellom klokka 06.00 og 20.00.

Siden den aktuelle vegstrekninga ikke akkurat holder Autobahn-bredde, styres trafikken med manuell dirigering og ledebil i de aktuelle tidsrommene.

I tillegg til at trafikanter kan fryde seg over at vegstandarden heves betraktelig, får man også anledning til å nyte naturopplevelsen i relativt lange drag i forbindelse med asfalteringa.

– Man må regne med å vente i opptil ei time mens asfalteringa pågår, heter det fra vegeier Trøndelag fylkeskommune.

Arbeidene vil forgå i tidsrommet 4. juli til 15. juli.