Sp har siden valget i fjor høst gått ned over 10 prosent og får en velgeroppslutning på 18,7 prosent. Nå skiller det bare 0,2 prosentpoeng ned til Høyre. Det betyr at den nasjonale trenden for Høyre, også gjør seg gjeldende nord i Trøndelag. Det viser en meningsmåling som Sentio har utført for Trønder-Avisa. Parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) sier til samme avis at hun ikke er overrasket over tilbakegangen for sitt eget parti, men undrer seg over at Høyre har framgang. Hun begrunner det med at Høyre slo fast at årets jordbruksoppgjør ble for dyrt.

Det har tydeligvis ikke gjort inntrykk på velgerne. De kan være nådeløs i sin dom over innsatsen til partiene. Årets jordbruksoppgjør vil bidra til å sikre næringa og øke selvforsyningsgraden. Det ble lovet en svak prisøkning på matvarene, som nok har steget mer enn ønskelig uten at bonden har tjent på det. Likevel ser folk flest på totalutgiftene. Rentenvået er ikke avskrekkende høyt ennå, men det er varslet flere rentehevinger. Da begynner problemene for alvor å melde seg for husholdningene. Det kombinert med en generell svært høy prisvekst gjør at det tegnes økonomiske mørke skyer på himmelen.

Støre-regjeringa har vært uheldig etter at de overtok regjeringskontorene. De fikk en varslet kraftkrise i fanget, som ble forsterket med krigen i Ukraina. Før valget ble det lovet en rekke lettelser i økonomien for folk med en inntekt under 750.000 kroner. Det opplever ikke velgerne. Derfor blir regjeringa oppfattet som handlingslammet. Bedre blir det ikke ved at folk i distriktene føler seg sviktet ved at man ikke rører avgiftene slik at drivstoffprisene reduseres, noe en rekke andre europeiske land har gjort.

Midt oppe i dette har Høyre lurt seg inn i baksetet og befester seg som landets største parti. Foruten å urettmessig kritisere jordbruksoppgjøret, har de støttet regjeringa i energipolitikken ved å sende krafta ute av landet. Det samme med den økonomiske politikken hvor de mener at det må strammes inn. Gratispassasjerer kan ikke ture fram til evig tid. De vil bli avslørt, som de ble ved siste stortingsvalg.