Grongningene bygger to nye vannkryssinger av Namsen

Grongpolitikerne vil bruke i overkant av 1,3 millioner for å sikre drikkevannkrysninger under Namsen.