Geir Olav Knappe skrev meget godt om hvor lurt det er å satse på grunnvarme.

Les også

Grunnvarme spare pæng!

Det er estetisk uproblematisk, miljøvennlig og gir stabil varmeenergi over hele året, faktisk enda mer stabil enn vannkraft som er avhengig av at det regner. Grunnvarme, også kalt bergvarme er rett og slett den varmen jorda har enorme og uuttømmelige mengder av i sitt indre. Island har spesielt gode muligheter til å utnytte det pga. at glødende magma befinner seg så og si i overflaten. Men også alle andre land har gode muligheter til å utnytte varmen i moder jord.

Når energiprisene blir høyere vil grunnvarme også bli lønnsomt. Uansett bør staten inn å bidra til å ta i bruk grunnvarme. Grunnvarme er en genial løsning som bør velges i motsetning til vindkraft som er primitivt, miljøskadelig og svært forurensende. Staten bør sette krav om at grunnvarme skal benyttes ved alle nybygg og gi støtte til det.