Gå til sidens hovedinnhold

Gunnar Martinsen til minne

Minneord:

En bauta i skoleverket i Lierne kommune har gått bort, en samfunnsengasjert, trofast og solid Venstre –mann er borte.

Det var med sorg vi mottok beskjeden om at Gunnar Martinsen var gått bort. Sykdommen har preget ham de siste årene, men engasjementet hadde han med seg helt til sykdommen satte for store preg på ham.

Gunnar Martinsen hadde sin utdannelse som lærer fra Nesna Lærerhøgskole fra 1966. På Norges lærerhøgskole tok han i 1969 historie grunnfag. I 1970 ble årsenhet i spesialpedagogikk fullført, og det var i dette faget han etter hvert også tok sitt hovedfag som han avsluttet i 1981. Gunnar var historisk interessert, og han tok også et mellomfag i dette faget, her skrev han sin semesteroppgave med utgangspunkt i snarefangst i fjellbygda Lierne. En oppgave som er blitt brukt, og fortsatt brukes av skolene i kommunen. I 1997 tok også Gunnar logopedutdanning.

Gunnar Martinsen ble ansatt som lærer på Sørli barne- og ungdomsskole i 1972, da også som tilsynslærer for hjelpeundervisning. Han ble tilsatt midlertidig som undervisningsinspektør ved Sørli skole januar 1979, og fast tilsatt i denne stillingen fra august samme året.

I skoleåret 1989/1990 hadde han i første omgang et vikariat som rektor. Denne stillingen ble fast fra skoleåret 1990/1991, og Gunnar hadde stillingen som rektor ved Sørli skole helt fram til høsten 2002 da han startet sin pensjonisttilværelse.

Gunnar Martinsen var en solid Venstre-mann, og hadde flere perioder i kommunestyret i Lierne, han ble første gang valgt til kommunestyrerepresentant i 1979.

I perioden 1988-91 var han medlem i hovedutvalg for næring, plan og miljø.

Særlig gjennom 90-årene og 2000-tallet hadde Gunnar Martinsen mange ulike poliske verv, han var innom klagenemd, forliksråd, skattetakstnemd og klientutvalg. Han var også leder av Lierne kirkelige fellesråd.

I 2007 var Gunnar Martinsen Venstre sin førstekandidat til kommunevalget, og ble valgt inn i kommunestyret, han satt da også i formannskapet og råd for funksjonshemmede denne perioden.

Gjennom sine roller, både som skolemann og politiker, var Gunnar opptatt av barn og unges vilkår. De som har gått på Sørli skole minnes han som litt streng, men en tydelig og rettferdig lærer og rektor som så alle, og ønsket det beste for elevene.

Gunnar Martinsen var en forkjemper for desentralisert utdanning, og han snakket tidlig om å ta ibruk teknologien slik at ungdommen kunne ta mer av sin utdanning hjemmefra, han så tidligere enn de aller fleste at det her lå store potensial.

Lierne kommune lyser fred over Gunnar Martinsen sitt minne, og takk for innsatsen gjennom mangeår.

Bente Estil, ordfører

Patrik Lundgren, oppvekst- og kultursjef

Kommentarer til denne saken