Gå til sidens hovedinnhold

Ha tjenester nært folk!

Det er for tiden lang venteliste på oppkjøring ved trafikkstasjonene i fylket, avisene melder om flere måneder med venting for time til oppkjøring. 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremskrittspartiet har løsningen på dette problemet som oppstår hvert år. Vi ønsker en regelendring som gjør at flere kan sertifisere seg til å bli sensorer, vi mener at det er alt for gammeldags at det kun er Statens vegvesen som skal kunne gjøre denne jobben.

Ved å tillate at flere kan bli sensorer, så kan man ha oppkjøring i alle landets kommuner. Slik sertifisering kan innehas av en eller flere ansatte ved trafikkskolene, eller det kan være egne firma som spesialiserer seg på dette slik det i dag fungerer på truck og anleggsmaskiner.

Les også

Nord-Trøndelag Frp vil legge ned trafikkstasjonene: – Det er dårlig distriktspolitikk, sier Terje Settenøy

Så kan Statens vegvesen ta seg av oppgaven som kontrollorgan, som påser at sensorene følger regelverket og ikke egeninteresse. Teoriprøvene har vært digitale i mange år, men likevel må man på trafikkstasjonene for å avlegge prøvene. Dette samtidig som det er en masse andre digitale prøver som blir avholdt rundt omkring i kommunene. Vi mener det er fult mulig å ordne et system som gjør at man kan avholde prøvene i kommunene.

Godkjenning av ombygginger på kjøretøy og lignende som gjøres på trafikkstasjonene, mener vi heller ikke er noe problem å ta ved lokale verksted. I de fleste av landets kommuner er det autoriserte verksted. Det er ikke noe problem å ordne et system for ekstra godkjenning, slik at seriøse verksteder også kan ta denne jobben.

Tenk på all besparelse i reisetid og venting på ledig time man kunne oppnådd med et slikt system. Vi mener helt klart at dagens system er for byråkratisk, tungrodd og kostbart.

I en artikkel i Namdalsavisa sier direktør Blakkestad Olsen i Statens vegvesen at han er uenig med meg, han sier også at FrP sin løsning ikke er mulig siden regelverket ikke tillater det.

Les også

Fremskrittspartiet vil legge ned trafikkstasjonene – dette sier Statens vegvesen

For det første, at en direktør i et stort statlig organ ikke liker et forslag som reduserer byråkratiet og makten hans organ har, kommer vel ikke som noen bombe. Når Frp ønsker å redusere statlige byråkrati og kostnader, så blir vi ikke overasket over at direktørene i de statlige organene vi vil krympe ikke står først i køen og jubler.

For det andre, så er det nettopp det regelverket som direktør Blakkestad Olsen sier hindrer vår løsning vi ønsker å forandre. Reglene for førerkort har blitt forandret mange ganger siden verdens første ble utstedt i 1888, de har forandret seg i takt med at samfunnet har forandret seg. Nå er det på tide med en forandring til.

Kommentarer til denne saken