Fremskrittspartiet har løsningen på dette problemet som oppstår hvert år. Vi ønsker en regelendring som gjør at flere kan sertifisere seg til å bli sensorer, vi mener at det er alt for gammeldags at det kun er Statens vegvesen som skal kunne gjøre denne jobben.

Ved å tillate at flere kan bli sensorer, så kan man ha oppkjøring i alle landets kommuner. Slik sertifisering kan innehas av en eller flere ansatte ved trafikkskolene, eller det kan være egne firma som spesialiserer seg på dette slik det i dag fungerer på truck og anleggsmaskiner.

Så kan Statens vegvesen ta seg av oppgaven som kontrollorgan, som påser at sensorene følger regelverket og ikke egeninteresse. Teoriprøvene har vært digitale i mange år, men likevel må man på trafikkstasjonene for å avlegge prøvene. Dette samtidig som det er en masse andre digitale prøver som blir avholdt rundt omkring i kommunene. Vi mener det er fult mulig å ordne et system som gjør at man kan avholde prøvene i kommunene.

Godkjenning av ombygginger på kjøretøy og lignende som gjøres på trafikkstasjonene, mener vi heller ikke er noe problem å ta ved lokale verksted. I de fleste av landets kommuner er det autoriserte verksted. Det er ikke noe problem å ordne et system for ekstra godkjenning, slik at seriøse verksteder også kan ta denne jobben.

Tenk på all besparelse i reisetid og venting på ledig time man kunne oppnådd med et slikt system. Vi mener helt klart at dagens system er for byråkratisk, tungrodd og kostbart.

I en artikkel i Namdalsavisa sier direktør Blakkestad Olsen i Statens vegvesen at han er uenig med meg, han sier også at FrP sin løsning ikke er mulig siden regelverket ikke tillater det.

For det første, at en direktør i et stort statlig organ ikke liker et forslag som reduserer byråkratiet og makten hans organ har, kommer vel ikke som noen bombe. Når Frp ønsker å redusere statlige byråkrati og kostnader, så blir vi ikke overasket over at direktørene i de statlige organene vi vil krympe ikke står først i køen og jubler.

For det andre, så er det nettopp det regelverket som direktør Blakkestad Olsen sier hindrer vår løsning vi ønsker å forandre. Reglene for førerkort har blitt forandret mange ganger siden verdens første ble utstedt i 1888, de har forandret seg i takt med at samfunnet har forandret seg. Nå er det på tide med en forandring til.