Det var ikke måte på hvor bra dette skulle bli. Nå får vi derimot beviset på hvor mye Røed bryr seg om sine fine ord og lovnader.

Steinknusingen er igang og stein fra Hagan steinbrudd kjøres gjennom sentrum til Storbjørkåsen grustak, stikk i strid med både lovnader og utredninger!

Med tidligere ordfører Steinar Aspli i spissen ble mine og flere andre sine bekymringer og argumenter trenert og bortimot latterliggjort. Nå ser man at dette var falskt spill og at alle de som var bekymret for å få et steinbrudd er ført bak lyset, og lurt. Dette var en reguleringsplanprosess som mine øyne var preget av udemokratiske prosesser med stor ubalanse og overkjøring.

Forholdene i Kolvereid sentrum og i nærområdet til Storbjørkåsen grustak forverres år for år, i takt med bo- og blilyst. I Namdalsavisa den 18.06.18 hevdet samme Røed at synsing, skremsel og folkeprat har overtatt debatten. Han sier også i samme artikkel at trafikken gjennom Kolvereid sentrum skal reduseres og at mellomlagring skal skje i steinbruddet…..så hold dine forpliktelser Røed, men det er kanskje ikke slik det fungerer?