Hanket inn over 10.000 kroner på noen timer

Slitte dekk og manglende kjettinger sørget for påfyll av statskassen.