NAMSOS: Startvanskene for tilbudet med el-sparkesykler i Namsos fortsetter. Mens NA i mandagens avis skrev om utladede sykler, er det i dag en sint og redd mamma som står fram og omtaler el-sparkesyklene som livsfarlige leketøy for byens unger.

Sigrid T. Angen henviser til at det er 12-års aldersgrense for å bruke el-sparkesyklene.

– Syklene ble lansert gjennom et trafikksikkerhetskurs på Festplassen sist lørdag. Da var det fokus på hva som var riktig atferd i trafikken og hva som var viktig å huske på. I appen står det også anbefalinger om bruken, at man skal være 12 år eller eldre, bruke hjelm, og at man skal være bare en person på el-sparkesykkelen i gangen. Også AtB har mye nyttig informasjon om trygg og god bruk på sine hjemmesider, sier hun.

Følg reglene!

– En mamma har uttalt til NA at el-sparkesyklene er kjempefarlige leketøy for unger. Hva er din kommentar til det?

– Jeg vet ikke om jeg vil svare på akkurat det spørsmålet på stående fot, sier Angen og tilføyer:

– Vår oppfordring er at brukerne på det sterkeste følger regler om aldersgrense og slike ting og at de viser hensynsfull atferd i trafikken. Jeg vil også oppfordre foreldrene til å snakke med ungene sine om hvordan de kan ferdes trygt i trafikken og at de bruker hjelm. Det er kjempeviktig å forebygge ulykker, sier hun.

– Men vi er også opptatt av hvordan de unge opplever byen vår via disse syklene, og synes det er viktig å ha fokus også på det.

Ikke drøftet

– Var trafikksikkerhetsutvalget i Namsos rådspurt før tilbudet om el-sparkesykler ble etablert?

– Nei, saken ble drøftet i formannskap og kommunestyre, og der sitter også representanter for trafikksikkerhetsutvalget, svarer Angen.

– Hvorfor ble ikke det kommunale trafikksikkerhetsutvalget koblet inn?

– Vi har en kort prøveperiode nå i høst på syklene, og vil svært gjerne koble inn trafikksikkerhetsutvalget når vi evaluerer ordninga og vurderer videreføring, sier kommunalsjefen.

Ikke lage risikosport

Bjørn Helmersen (Ap) er leder i det kommunale trafikksikkerhetsutvalget i Namsos. Han bekrefter at utvalget ikke har vært inne i bildet før tilbudet om el-sparkesykler i Namsos gater ble etablert.

– Vi er ikke spurt til råds nei, sier Helmersen som sier han er usikker på hvordan det tenkes å håndtere bruken av el-sparkesykler.

– Men det er jo viktig at det ikke blir farlig for folk å ferdes i trafikken. Oppstår det farlige situasjoner, må det inngå som en del av evalueringa. Og hvis det viser seg at unge barn bruker el-sparkesyklene og bruken er uforsvarlig, ser jeg for meg at det må gå an å justere. Vi kan i alle fall ikke lage en risikosport ut av dette, konkluderer Helmersen.