KOLVEREID: Demensprisen deles ut til enkeltpersoner, grupper eller enheter innen helsevesenet i nordlige Trøndelag, som har gjort en innsats utenom det vanlige for personer med demens.

Og ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen har Ellen Engen gjort nettopp det. Mandag ble hun tildelt prisen under et arrangement på Nærøy bo- og behandlingssenter.

– En viktig brikke

– Ellen Engen har siden hun startet sin karriere innen helsevesenet i Nærøy kommune i 1986 vært en viktig brikke i å bygge opp et godt demenstilbud i kommunen. Allerede i 1988 startet hun arbeidet med å lage et tilbud for de som hadde demenssykdom, sto det i begrunnelsen.

Det ble gjort med å dele opp avdelingen hun ledet på den gamle sykeheimen. Den ene fikk ekstra fokus på beboerne som ikke husket så godt lenger.

– Engen har også vært opptatt av at ansatte innen helsesektoren skal styrke seg faglig på temaet demens, enten gjennom kurs eller hospitering andre steder. Dette har igjen vært med på å gi personer med demens bedre livskvalitet, sto det videre i begrunnelsen, hvor det også ble påpekt at Engen er en person som både er dedikert og har faglig høy standard.

Verdig kandidat

Ifølge Nærøysund kommune sier kommunalsjef for helse og omsorg, Marit Pedersen, at hun ikke kan tenke seg en mer verdig kandidat til demensprisen.

– Takket være blant andre Ellen Engen var Nærøy kommune en foregangskommune innen demensomsorg. Da Nærøy bo- og behandlingssenter ble bygd i 2003 var det stort fokus på å få til et godt demenstilbud. Der var Engen sentral både ved etableringen og de 14 årene hun drev avdelingen som har 16 plasser for denne pasientgruppen, fortsetter begrunnelsen.

Under utdelinga ble det også påpekt at Ellen Engen var svært sentral i arbeidet med å få etablert et åpent dagtilbud for heimeboende pasienter med demens på Kolvereid. Dette ble åpnet i 2015.